วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย


พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ

ตามหลักศิลาจารึกหินทรายแดง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2043 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงนำพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิ.....

อ่านต่อ


อุโบสถเงิน

เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป.....

อ่านต่อ


กิจกรรม Monkchat

Monkchat เป็นกิจกรรมที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติได้มาสนทนาธรรมกับพระภิกษุ ได้มาไตร่ถามปัญหาที่ตนสงสัย เกี่ยวกับทั้งเรื่องศาสนาพุทธ วิถีชีวิตความเป.....

อ่านต่อ


ศูนย์ฝึกหัตถกรรม

ศูนย์ฝึกหัตถกรรมเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาข.....

อ่านต่อ

ขอเชิญเที่ยวงานงานบ.ว.ร.ฮอมปอยผญ่าล้านนา ครั้งที่ ๑

ตลอดงานร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้กิ๋นอ้อผญ๋า, สืบชาตาต่ออายุ เสริมบารมี, คลินิกมวยไทยโดยทีมงาน ครูเบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย, ปล่อยปลาการกุศล, สักการะองค์พระพิฆเนศนาคปรก, ข่วงกาดหมั้วคัวเมือง, การสาธิต DIY ภูมิปัญญา และฐานเรียนรู้เสวนาธรรม เสริมบารมีกับปู่ฤาษีตาไฟ เขาพนมรุ้งตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกวัน..

อ่านต่อขอเชิญร่วมเที่ยวงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง1 มกราคม 2562

ขอเชิญร่วมเที่ยวงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง1 มกราคม 2562 และร่วมมงคลพิธีสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ ณ อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 089-432-2495,089-855-4802..

อ่านต่อป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เกิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒

ป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เกิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ********************* วัน จันทร์ ที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัน อังคาร ที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อประสานงาน รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ที่ พระครูสังฆรักษ์ทักษิณ กิตฺติเมธี โทรศัพท์ ๐๙๖-๕๙๕-๓๙๙๗..

อ่านต่อประชุมเตรียมความพร้อมจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน..

อ่านต่อ