วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย


พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ

ตามหลักศิลาจารึกหินทรายแดง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2043 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงนำพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิ.....

อ่านต่อ


อุโบสถเงิน

เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป.....

อ่านต่อ


กิจกรรม Monkchat

Monkchat เป็นกิจกรรมที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติได้มาสนทนาธรรมกับพระภิกษุ ได้มาไตร่ถามปัญหาที่ตนสงสัย เกี่ยวกับทั้งเรื่องศาสนาพุทธ วิถีชีวิตความเป.....

อ่านต่อ


ศูนย์ฝึกหัตถกรรม

ศูนย์ฝึกหัตถกรรมเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาข.....

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานฐานเรียนรู้อย่างบูรณาการ

เรียนท่านนายกอบต. ท่านเทศมนตรี ท่านรองฯ ท่านปลัด ท่านผอ.การศึกษา ทุกอบต. เทศบาล ผอ.โรงเรียนทุกๆโรงเรียน ทั่วประเทศไทยครับ คุณพ่อคุณแม่ที่อยากพาลูกๆมาเข้าฐานเรียนรู้พร้อมกันครับ กระผมมี แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานอย่างบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เป็นกลางเรียนรู้ได้ทุกศาสนา อยากหาที่ให้นักเรียนมาทัศนศึกษาสักที่ ลองปรึกษา เราได้ครับ..

อ่านต่องานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึก5ด้าน วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึก5ด้าน วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง D204 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(พื้นที่ภาคเหนือ) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลั.....

อ่านต่อวัดศรีสุพรรณ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ในย่านวัวลาย ซึ่งเป็นย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเครื่องเงิน ด้วยความที่ย่านนี้เป็นย่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องงานฝีมือเครื่องเงิน ทำให้ชาวบ้านได้ช่วยกันรังสรรค์ผลงานให้กับวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ โดยการนำงานฝีมือเครื่องเงินมาใช้ในการสร้างโบสถ์ให้กับทางวัด และทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในสายตาของนั.....

อ่านต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีพุทธวัดศรีสุพรรณ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ได้เป็นประธานสงฆ์นำทำพิธีบูชาเทียนวันเกิด แห่ผ้าไปห่มพระธาตุเจดีย์ สืบซะตาแบบล้านนา และ เวียนเทียนรอบอุโบสถเงิน ตามจารีตประเพณีของชาวล้านนา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เรียกว่า กิจกรรม Srisuphan Unplugged ซึ่งจะจัดขึ้นในทุก ๆ คืนวันเสาร์ ..

อ่านต่อ
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ