วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย


พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ

ตามหลักศิลาจารึกหินทรายแดง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2043 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงนำพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิ.....

อ่านต่อ


อุโบสถเงิน

เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป.....

อ่านต่อ


กิจกรรม Monkchat

Monkchat เป็นกิจกรรมที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติได้มาสนทนาธรรมกับพระภิกษุ ได้มาไตร่ถามปัญหาที่ตนสงสัย เกี่ยวกับทั้งเรื่องศาสนาพุทธ วิถีชีวิตความเป.....

อ่านต่อ


ศูนย์ฝึกหัตถกรรม

ศูนย์ฝึกหัตถกรรมเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาข.....

อ่านต่อ

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยในวัง ได้เดินทางมาเปิดงานปฐมนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรช่างบุดุนลาย 300 ชั่วโมง และ 800 ชั่วโมง ที่ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่)..

อ่านต่อกำหนดการกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน-ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เมืองโยนกนาคพันธุ์ ต.

กำหนดการกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน-ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เมืองโยนกนาคพันธุ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย..

อ่านต่อประชุมเตรียมความพร้อมจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน..

อ่านต่อป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เกิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒

ป๋าเวณีตั้งธรรมหลวงข้ามปี๋ สร้างป๋าระมีข้ามจาติ สืบจาต๋าประจำปี๋เกิด ประจำปี๋ ๒๕๖๒ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ********************* วัน จันทร์ ที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัน อังคาร ที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อประสานงาน รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ที่ พระครูสังฆรักษ์ทักษิณ กิตฺติเมธี โทรศัพท์ ๐๙๖-๕๙๕-๓๙๙๗..

อ่านต่อ