ติดต่อ

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

Contacts

สำนักงานวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ
เลขที่ 100 ถ.วัวลาย ซอย 2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์/โทรสาร: 053 274 - 705

Websitehttp://www.watsrisuphan.com
E-mail:  watsrisuphan@windowslive.com
Facebook Page : http://fb.me/watsrisuphandotcom

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาส โทร. 09-8661-4595