ข่าวสาร : ปà¸�ิบัติà¸�ารชุมชนà¹�สนà¸�ล้าดี

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

ปฏิบัติการชุมชนแสนกล้าดี

ชุมชนแสนกล้าดี ปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

p3

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เปิดปฐมฤกษ์โครงการแสนกล้าดี ฟื้นป่าสร้างรายได้อย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนฟื้นป่าสร้างรายได้ โดยมอบทุนกล้าไผ่บริษัทละ 1 ล้านบาท

1531289518803

p2

โดยมีนายจเรศักดิ์ นันทวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมกับหน่วยงานป่าไม้ร่วมกิจกรรมปลูกไผ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆ

1531289510784 

1531289548450

1531289558153

 p6

p8

p7

p4