ข่าวสาร : วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย เชียงใหม่ อุโบสถเงินหลังà¹�รà¸�ของโลà¸�

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย เชียงใหม่ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ย่านถนนวัวลาย ไม่ได้มีดีแค่ถนนคนเดิน ย่านนี้ยังเป็นย่านทำเครื่องเงินเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำกันเป็นหมู่บ้าน มีทั้งในรูปแบบเครื่องประดับ ของใช้ และยังมีการทำอุโบสถวัดด้วยเงิน ที่ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก อาจจะถือได้ว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”

ปูชนียสถานที่สำคัญของวัดศรีสุพรรณ

ปูชนียสถานที่สร้างในเขตพุทธสถานประกอบด้วยพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอุโบสถ หอธรรม และพระวิหาร

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้าน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงิน ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท ดำเนินการสร้างมาแล้ว 8 ปีกว่า ใช้งบประมาณไป 12 ล้านบาทเศษ งานเสร็จไป 60% ตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 13 ล้านบาท ในการดำเนินการส่วนประดับตกแต่งศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ทั้งภายในและภายนอก

ด้านหน้าอุโบสถยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี ที่ซุ้มบันได บันไดยังเป็นปูนอยู่ และภายในอุโบสถมีชิ้นงานเงินที่แกะสลักลวดลายเสร็จแล้ว รอการติดตั้งอยู่หลายชิ้น

อุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก ผู้หญิงห้ามเข้าอุโบสถ แต่ถ้ายืนมองจากด้านนอกก็มองเข้าไปถึงด้านในได้ รูปทรงสถาปัตยกรรมทำได้สวยมาก มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ซุ้มประตูทางเข้า แกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงาม การทำลวดลายจะใช้วิธีการตอกลงไปที่แผ่นเงิน งานแต่ละชิ้นต้องใช้ฝีมือ ความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะสำเร็จออกมาได้

พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ)

มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลกวัดศรีสุพรรณเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และกองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน และกระสุนปืนนั้นเข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พระประทานจะมีรอยอยู่ (ดูตามรูปบน)

ศาลาอาคันตุกะ ภายในวัดศรีสุพรรณ เป็นที่นวดแผนโบราณ นวดแก้เส้น นวดฝ่าเท้า

ภายในอุโบสถหลังเก่า รูปแบบอุโบสถจะคล้ายๆ กับวัดเก่า วัดอื่นๆ ในภาคเหนือ

มีภาพวาดพระพุทธศาสนาที่ฝาผนัง

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และ สถานฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ

เป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน และ เครื่องประดับ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในย่านชุมชนวัวลาย การฝึกอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าใครพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคได้ตามศรัทธา

การเดินทาง
รถยนต์ : ถ้าเริ่มต้นจากถนนรอบเมืองให้เลี้ยวเข้าถนนวัวลาย แล้วตรงมาประมาณ 600 เมตร จะเห็นป้ายวัดศรีสุพรรณอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาไปอีก 50 เมตรก็จะเจอวัดศรีสุพรรณ
รถโดยสาร : นั่ง RTC bus สาย R3 (รอบเมืองเชียงใหม่) ลงป้ายสยามทีวี หรือ วัวลาย 2 ก็ได้ ค่ารถคนละ 20 บาท จากนั้นเดินต่อไปยังวัด