ข่าวสาร : ขอเชิà¸�ร่วมโครงà¸�ารทัศนศึà¸�ษาดูงานà¸�านเรียนรู้อย่างบูรณาà¸�าร

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานฐานเรียนรู้อย่างบูรณาการ

เรียนท่านนายกอบต. ท่านเทศมนตรี ท่านรองฯ ท่านปลัด ท่านผอ.การศึกษา ทุกอบต. เทศบาล ผอ.โรงเรียนทุกๆโรงเรียน ทั่วประเทศไทยครับ คุณพ่อคุณแม่ที่อยากพาลูกๆมาเข้าฐานเรียนรู้พร้อมกันครับ กระผมมี แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานอย่างบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เป็นกลางเรียนรู้ได้ทุกศาสนา อยากหาที่ให้นักเรียนมาทัศนศึกษาสักที่ ลองปรึกษา เราได้ครับ

สนใจจัดทัศนศึกษา ในสถานที่ร่มรื่น เต็มเปี่ยมด้วยความรู้กลมกลืนกับความเพลิดเพลินเช่นนี้ กรุณาติดต่อ 
คุณจุฬาพร กลิ่นหอม(อ้อย) 
โทร.  089 855 4802 
Line ID : 0898554802 
อีเมล์ watsrisuphan@windowslive.com 
เว็บไซต์ http://www.silvertemple.org