ข่าวสาร : โบวชัวรใหม่

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

  

โบวชัวรใหม่

ท่านสามารถเข้ามาดูและดาวน์โหลดข้อมูล การท่องเที่ยวของวัดศรีสุพรรณ ได้ที่ http://www.watsrisuphan.com ได้ทุกเมื่อ

http://watsrisuphan.com/downloads/WatSrisuphanBrochure-01.jpg