หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลาย

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ